Uvod   Istraživanja    Naselja   Keramika   Plastična umjetnost    Oruđa i oružja   Bibliografija   English


Butmir   Obre II    Okolište    Karte


BUTMIR


Tlocrt naselja čini nepravilni oval, dimenzija 185 m u najdužem i 155 m u najširem dijelu. Njegova površina je 19,170m2 (oko 5 jutara), prosječne visine 2 m iznad okolne ravnice. 1356m2 od ove površine je iskopano.
Presjek od vrha na dole pokazuje dva zasebna sloja:
Iskopavanja površinski humus, dubok 30 – 40 cm, slično običnom glinenom tlu na okolnim kultivisanim poljima
Tamni sloj sačinjen od uglja, pepela, gline, kalupa itd., sadrži grnčariju, kamene umetke i druge proizvedene ostatke, ravnomjerno raspoređene cijelom površinom. Njena dubina varira između 110 i 140 cm, ali je na marginama tanja.
Ispod ovoga leže naslage crveno-smeđe gline fine vezivne kvalitete, gustoće 90 do 110 cm. Ne postoji jasna linija razgraničenja između nje i sloja sa artefaktima, jer su komadići uglja i, prema g. Radimskom, dijelovi spaljene gline, nekad nalaženi u gornjem sloju. Izuzev toga je glina homogena, kompaktna masa koja je morala biti nataložena prije naseljavanja ovog lokaliteta. Iskopavanja su izvodili radnici koji su prvo uklonili gornji sloj zemlje, a zatim izbacili sadržaj sloja sa artefaktima nekoliko metara iza sebe gdje je on dalje istraživan.

dragger

Rekonstrukcija butmirske kuće, Festa M.

Tačan položaj najvažnijih pronalazaka je brižljivo zabilježen na karti. U ranoj fazi iskopavanja su pronađena udubljenja u obliku korita u donjem sloju gline za koje su svi zaključili da su sačinjeni ljudskom rukom, pa su zato privukla puno pažnje, jer su morala biti napravljena prije nego što se sloj sa artefaktima počeo formirati iznad njih. Stranice ovih udubljenja su imale nagib od 45 stepeni, a centar im je bio niži od margina. Dubina je varirala između 40 i 80 cm. Bili su ispunjeni predmetima sličnim onima iz sloja sa artefaktma, a primjećeno je i da su artefakti bili najbrojniji unutar tih udubljenja. Tokom izvođenja iskopavanja 1893., pronađeno je dvanaest takvih udubljenja i sva su brižljivo izmjerena i zabilježena na karti. Kratak opis nekih od njih će biti dovoljan da se stekne ideja o tome kakve su dokaze obezbjedili.
Br. 1 okruglo, prečnik 2,5 m, dubina 40 cm
Sadržavalo je kamene predmete (šest noževa, jedan slomljeni vrh koplja, jedan nedovršeni vrh strijele i sedam strugača), nekoliko fragmenata grnčarije i tri djelića kosti. Na istočnoj strani na dnu glinenog poda se nalazilo okruglo ognjište, prečnika 50 cm koje se sastojalo od sloja pepela izmiješanog sa komadima uglja.
Br. 2 ovalno, prečnici 4,5 m i 3,2 m, dubina 80 cm
Sadržavalo je fragmente grnčarije, komadiće kremena i vrh strijele od jantara.
Br. 4 nepravilnog oblika, strane 5,5 m, dubina 50 cm
Izbočina na južnoj strani je povezani dio veličine 150 sa 70 cm i dubinom 26 cm. Na glini u ovom udubljenju je nađena polegnuta figura od crvene terracotte. Među ostalim predmetima iz ovog područja su nekoliko predmeta od kremena, dva kamena za oštrenje, glačalo u obliku polulopte, okrugli teg od crvene gline, nešto grnčarije i stražnji dio druge proste ljudske figure.
Br. 8 ovalno, prečnici 1,8 m i 2,6 m, dubina 60 cm
Imala je dvije kružne izbočine, dubine 34 cm, i sadržavala je dosta izrađenih predmeta.
Br. 10 nepravilnog oblika, najveći prečnik 8 m, dubina 35 cm
Sadržavalo je znatnu količinu uobičajenih artefakta, uključujući pet nedovršenih kamenih predmeta, kao i kamen za obradu nađenih na istom mjestu. Br. 11 kružnog oblika, ističe se među svim ostalim zbog svoje veličine prosječnog prečnika 9 m.
Njegov pod je neravan, dubine 60 cm na istočnoj, a samo 35 cm na zapadnoj strani. Imalo je dvije izbočine na sjeverozapadnoj strani (dva najdalja udubljenja koja se vide na prednjoj fasadi) Tamna ženski figura je nađena u ovom području, prvo glava položena u glini, a zatim, udaljeno metar horizontalno, tijelo, 20 cm iznad gline. Među ostalim predmetima su se ovdje našli figura od crvenkaste gline i ruka crna muške figure, oboje u glinenom sloju; kao i tijelo druge crne figure, oko 10 cm iznad glinenog poda. Pored ovih figurica su pronađeni glineni modeli probušenog kamenog čekića, četiri kamena za mljevenje, nekoliko jezgra i još nekoliko drugih artefakta. G. Radimsky opisuje razne detalje o nastambi, po različitim slojevima pronalazišta, ostataka koliba skorijeg datuma, koje se sastoje od horizontalnih slojeva gline, nekada spaljene, nekada nespaljene, kao i od fragmenata glinenog gipsa kojim su bili prekriveni njihovi drveni zidovi, koji su izlaganjem požaru poprimili oblik drveta od kojeg je napravljena konstrukcija. Takvi ostaci se posebno ističu na tri mjesta označena slovima g, k i v na mapi. Na tačci g je nađen sloj spaljene gline dug 6m, širok 5 m i visok 25 cm, kao i veća količina glinening zidnih reljefa. o je nađeno na samoj površini nalazišta, gdje je najviša tačka nađena samo 30 cm ispod površine livade.


I iznad, i ispod ovog spaljenog sloja, kao i među dijelovima zidnih reljefa su pronađeni izrađeni kameni predmeti, 13 cijelih i 12 slomljenih sjekira i dlijeta, 1 nedovršeno dlijeto, 3 slomljene, ali upotrebljavane sjekire, 1 djelić noža i mnoštvo jezgra i strugotine; kao i fragmenata grnčarije. Istočno od ovog mjesta, ali nešto dublje u nalazištu, na tačci označenoj slovom k, nađen je još jedan sloj spaljene gline, kao i slični zidni reljefi, dužine 4,2 m, širine 3,2 m i visine 20 cm, koji su dopirali do polovice dubine nalazišta. Ovdje je takođe pronađen značajan broj artefakta: 12 noževa, jedna glava strijele, 3 turpije, 2 nedovršena dlijeta, 2 glačala, nekoliko jezgra i piljevina; ali i djelići grnčarije, utezi od crvene gline (jedan od njih u obliku zvijezde) i 6 fragmenata kosti.
Treće mjesto gdje su pronađeni ovakvi ostaci je gornja polovica nalazišta.
Dio ovog izgorenog podišta su pronađeni ispod puta, tako da nije bilo moguće otkopati ga cijelog, ali je izmjerena dužina otkopanog dijela 7,3 m, a širina 5 m. Neobično je što je debljina ovog poda puno varirala, u nekim dijelovima je bila čak 46 cm. Pored uobičajenih artefakta, značajan je sloj pepela i uglja, visok 10 cm i prečnika 70 cm iz kojeg su izvađena ugljenisana zrna kukuruza. Čini se da su sve ove kolibe uništene u požaru, pa su zbog toga očuvani reljefi u njihovim zidovima u obliku okruglih debla i uskih, i širokih o kojima je g. Radimsky napravio brojne skice. Pored ovih strukturnih detalja i artefakta, g. Radimsky na karti označava neke tačke izvan pretpostavljenih granica koliba gdje su pronađeni važni arfetakti (slika 1). U tačci označenoj slovom a, 80 cm ispod površine polja, su radnici naišli na šesdeset i pet probušenih glinenih utega crvenkaste boje poredanih u dva kružna reda. Utezi su okrugli i gotovo jednake veličine, prečnika između 5,5 i 6 cm, a visine između 3 i 4 cm. Samo je jedan, koji je ležao u sredini bio posebno velik, prečnika 9,5 cm i visine 4,5 cm. U tačkama b, e i f, su izdvojena zrna ugljenisanog kukuruza iz hrpe ugljena na dubinama između 110 i 170 cm. U tačci d su ležale dvije glinene figurice, blizu jedna drugoj, na dubini od 180 cm, a u tačci h, blizu ostataka kolibe označene slovom k, na dubini od 50 cm su pronađeni ukrašeni uteg i dvadeset i sedam manjih utega od crvene gline, vjerovatno utezi za mrežu.


Figurine sa lokaliteta Butmir (Zemaljski muzej BiH)

Glineni predmeti

Objekti izrađeni od gline sastoje se od malih ljudskih figurica i idola, jedne četveronožne figure, cijelo ili slomljeno posuđe, utezi, preslice itd. Ljudske figure (tri cijele i osamnaest fragmenata) su sve prosto napravljene, osim jedne koja ima oštećenu glavu, crvenkasta je, visoka 6 cm i pokazuje značajne tragove umjetničkog umijeća (ploča I, br. 1). Još jedna figurica, izrađena od crne gline, predstavlja glavu i ramena brižljivo odjevene žene (br. 2). Visoka je 11,5 cm i 7,7 cm široka, ali je nažalost oštećena, jer su joj nos i usne odlomljeni. Jedna od neslomljenih figurica (br. 10) prikazuje ljudsku figuru u veoma rudimentarnoj fazi, ali je napravljena da se nosi oko vrata, kao neka vrsta masivnog ukrasa. Visoka je 8,7 cm, široka 4,2 cm. Jedan objekat (br. 9), koji grubo predstavlja četveronožnu životinju, je pronađen 20 cm iznad poda u tačci u. Njegova visina je 9,2 cm, a visina 5,7 cm.Sve glinene figurice, osim njih dvije za koje nije utvrđeno mjesto pronalaska, su pronađene u donjoj polovici nalazišta, većina na glinenoj površini. Velika količina slomljenog glinenog posuđa je pronađena raštrkana po cijelom nalazištu. Sve su bile ručno izrađene i često spaljene. Grublja vrsta posuđa je imala deblje stijenke i jednostavne probušene rupe namjesto ručki. Posuđe bolje kvalitete je tamnosmeđe ili crno i ispolirane je površine. Ostali fragmenti, takođe finije izrade, su crvenkasti, ali na mjestu loma se vide tamna zrnca. Samo je sedamnaest čitavih posuda, ili su mogle biti restaurirane i sve su male toliko da ih g. Radimsky opisuje kao igračke. Dvanaest ih je crno, a pet crveno, što je odgovarajuća proporcija i za cijelu kolekciju. Probušeni glineni utezi, uglavnom crvenkaste boje i raznih oblika i veličina, su mnogobrojni, a među njima ima i nekoliko neprobušenih loptica prečnika 6 do 7 cm. Ukrasi na grnčariji se sastoje od udubljenja načinjenih šablonom na mekanoj glini ili nešto češće od kombinacija urezanih linija, ravnih ili zaobljenih, čineći raznolike geometrijske figure.

Kameni predmeti

Nikakav opis ne može napraviti bolju predstavu kamenih objekata pronađenih u Butmiru nego slijedeća zbirna lista koju je sastavio g. Radimsky prema njihovom broju i klasifikaciji proizvodnje:
Komadići noža 988
Mali komadići najviše kremena 145
Pile 45
Komadići na kojima se vidi ponovljena izrada 70
Turpije 355
Bušači, šila 120
Glave koplja i strijela 54
Oštri vrhovi strijela 302
Nenaoštreni vrhovi strijela 87
Glave strijela i kopalja sa zarezima 21
Komadići slomljenih poliranih predmeta 106
Polirane sjekire (korištene) 173
Polirana dlijeta (korištena) 92
Dijelovi sjekira i dlijeta 783
Dijelovi sjekira (prilagođeni upotrebi) 199
Različiti predmeti (nedovršeni) 621
Probušeni čekići (2 cijela) 27
Oruđa za obradu 206
Oruđa za obradu sačinjena od slomljenih predmeta 21
Brusno kamenje (315), turpije isl (51) 366
Kamene ploče 367
Informacije iznesene u ovom izvještaju se mogu dopuniti slijedećim činjenicama:
1.materijal od kojeg je izrađena većina glava strijela je jantar, slijedeći su kremen, kvarc i glinene plohe.
2.najveća oštrica noža je dugačka 16 cm i široka 2 cm; najmanja je dugačka 3 cm, a široka 5 mm.
3.noževi i tzv. pile nose tragove finog poliranja po oštrici.
4.u Butmiru nisu pronađene pile u obliku polumjeseca koje su tipične u skandinavskom arheološkom području, iako ih je nekoliko imalo zaobljenu oštricu.
5.Nijedan alat ni oružje od poliranog kamena nisu izrađeni od kremena.
6.U Butmiru nisu pronađeni vezovi za jelenje rogove, poput onih koji su obilno zastupljeni u jezerskim naseljima u Švicarskoj, iako crveni jelen nije nezastupljen u životinjskim ostacima u njemu.
7.Samo su dva probušena kamena čekića pronađena cijela među dvadeset i pet slomljenih, kao ni jedno jezgro. Čini se, dakle, da stanovnici nisu proizvodili svoje probušene kamene alatke.
8.Dijeleći sedamnaest različitih vrsta kamena korištenih u proizvodnji ovih predmeta u dvije grupe (1) slični onima koji se mogu naći u blizini Butmira i (2) slični onima koji se nalaze na većim razdaljinama, ali i dalje na bosanskom tlu, Radimsky otkriva da, izuzimajući dvadeset sedam probušenih čekića, dva kuglasta Gabbro žrvnja i komad poliranog prstena, takoše Gabbro, sve izrađene alatke i predmeti spadaju u prvu grupu; kao i da u drugoj grupi nema nedovršenih artefakta. Dakle, pretpostavlja se da su stanovnici Butmira proizvodili predmete iz prve grupe, a uvozili one iz druge.

Životinjski ostatci

U Butmiru još nisu pronađeni ljudski ostaci. Međutim pronađene su kosti nekoliko domaćih i divljih životinja, u značajnim količinama kroz čitavo nalazište. Na nekim mjestima su pronađeni na gomili, ali su uglavnom bili u takvoj fazi raspada da su samo vrlo mali djelići mogli biti sačuvani. Samo su kratke kosti pronađene cijele, dok su sve dugačke bile polomljene. Ovo je spisak životinja koje su identifikovane:
Bos taurus, L. Trideset i devet kostiju i zuba, uključujući dio donje vilice.
Bos brachyeeros, L. Jedanaest kostiju.
Bos primigenius, L. Sedam kostiju.
Sue palustris, But. Gornja vilica sa zubima.
Caprecolus Caprea , Siva. Djelić.
Capra or Ovis, L. Donja vilica sa zubima.
Cervus Elaphus, L. Dva djelića rogova.

Ostatci povrća

Ovo je rezultat iscrpnog izvještaja profesora Dr C. Schrottera iz Zuricha o organskim ostacima koji su mu predati na proučavanje: pšenica (Triticum, cf. compactum i monococcum, L.), ječam (Hordeum vulgare L.)

Organski ostatci

Leća (Ervum Lens, L.,var.microspermum).
Ovsik (Bromus, cf. secalinus, L.)
Oputina (Polygonum aviculare, L.)
Jabuka (Pyrus Mains, L.)
Lješnik (Corylus Avellana, L.)
Srebrna jela (Abies pectinata, D.C.)

Robert Munro, Rambles and Studies in Bosnia-Herzegovina and Dalmatia with an account of the proceedings of the congress of archaeologists and anthropologists held at Sarajevo,August 1894 (Blackwood, Edinburgh, 1895)